Oferta

  1. Badania laboratoryjne – Badania laboratoryjne to jeden ze sposobów kontrolowania stanu zdrowia pacjenta. Dzięki nim lekarz może zdiagnozować i monitorować postępy podczas leczenia. Systematyczne wykonywanie badań laboratoryjnych pozwala na wykrycie ewentualnej choroby jeszcze przed pojawieniem się objawów klinicznych. Profilaktyczne badania krwi powinno wykonywać się raz w roku;
  2. Lekarze specjaliści – Lekarze specjaliści zajmują się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób adekwatnych do zakresu ich specjalizacji. Można wyróżnić kilkadziesiąt specjalizacji podstawowych (m.in. pediatria, ginekologia) oraz specjalizacji szczegółowych (np. pulmonologia, medycyna sportu).;
  3. Medycyna pracy i badania kierowców – Medycyna pracy obejmuje, m.in. badania kierowców umożliwiające prowadzenie pojazdów czy badania profilaktyczne pacjentów, które pozwalają na wyeliminowanie przeciwskazań do zatrudnienia pracownika na danym stanowisku. Badania wstępne wykonuje się przed rozpoczęciem pracy. Na badania okresowe kieruje się osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia. Badania kontrolne obowiązują pracownika, który był niezdolny do pracy przez okres dłuższy niż 30 dni;
  4. USG – USG, ultrasonografia- jest metodą diagnostyczną, która umożliwia uzyskanie obrazu przekroju badanego narządu. W ten sposób można ocenić wielkość, kształt, położenie narządów lub przestrzeni anatomicznej oraz ich powierzchnię i wnętrze.