Rafał Mierzyński

Specjalista medycyny pracy, który sprawnie przeprowadza badania z zakresu medycyny pracy (takie jak badania wstępne do pracy, badania okresowe, badania kontrolne, na studia, uczelnię, badania kierowców, pracowników pracujących przy komputerze).