Andrzej Raczyński

Możecie Państwo umówić wizytę przez internet – tutaj

Specjalizuje się w przeprowadzaniu zabiegów chirurgicznych typu cesarskie cięcie, a także prowadzeniem ciąż ze wskazaniem do cesarskiego cięcia. Akademię Medyczną ukończył w 1970 roku, zaś specjalizację z położnictwa i ginekologii – dyplom z wyróżnieniem – w roku 1978.

Poniżej przedstawiamy część osiągnięć z jego kariery:

  • asystent II Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej;
  • Wieloletni pracownik naukowo-badawczy i adiunkt w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie;
  • Autor i współautor licznych publikacji naukowych w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym;
  • Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego;
  • Członek Założyciel Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej;
  • Starszy Asystent Szpitala Uniwersyteckiego Św. Łukasza na Malcie;
  • Członek Założyciel Maltańskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników;
  • pomysłodawca, współzałożyciel i wieloletni konsultant Oddziału Położniczego w Centrum Medycznym Damiana;
  • doktor prowadzący ciąże wysokiego ryzyka.